ghavvamin

آخرین اخبار در مورد تسهیلات اشتغال زایی

اعطای تسهیلات اشتغال زایی به جوانان فهرج

بخشدار بخش مرکزی فهرج گفت: با هدف اشتغال زایی به جوانان روستا‌های بخش مرکزی فهرج، ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات بنیاد برکت اختصاص یافته است. امیر برجی در جمع مردم روستای نعیم آباد گفت: برای اشتغال زایی جوانان در بخش مرکزی فهرج، ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات بنیاد برکت اختصاص یافته است که ۱۵۰ نفر از جوانان روستا در این زمینه به بانک عامل معرفی شدند. اشتغال زایی جوانانبنیاد برکتاو از عملیات گاز رسانی ...